การวิ่ง ทำได้ง่ายและสะดวก

สุขภาพที่ดี คือทุกคนต้องการ นอกจากจะรับประทานอาหารที่ครบถ้วนและถูกต้องแล้วการออกกำลังกายก็เป็นสิ่งสำคัญในการไม่เกิดโรค เป็นยาวิเศษชนิดหนึ่ง ่ที่ช่วยบำบัดรักษา ฟื้นฟูสภาพร่างกายที่ทำได้ง่ายที่สุดในการออกำลังกายที่นิยมที่สุด คือ การวิ่ง สามารถทำได้ง่าย สะดวกไม่จำกัดสถานที่

วิ่งเพื่อสุขภาพ จะต้องมีทวงท่าที่ถูกต้อง เพื่อป้องกันการบาดเจ็บการวิ่งกับการเดินมีข้อแตกต่างกัน คือ การเดินจะมีเท้าอีกข้างหนึ่งรับน้ำหนักร่างกาย แต่การวิ่งเท้าทั้งสองข้างลอยเหนือพื้น และเมื่อเท้าข้างหนึ่งแตะพื้นเท้าข้างนั้นจะรับน้ำหนักร่างกายไว้ การวางเท้าใน การวิ่ง มีความสำคัญมาก

ประโยชน์ในการวิ่ง

1.ช่วยให้ระบบไหลเวียน ปอด เลือด และหัวใจดีขึ้น

2.ลดระดับไขมันในเลือด

3.ช่วยกระตุ้นสารอินโดฟินส์

4.กระดูกแข็งแรง

5.ควบคุมน้ำหนักของร่างกาย ลดพุง

6.สร้างภูมิคุ้มกันให้ร่างกาย

7.สร้างความแข็.แรงของกล้ามเนื้อ

การวิ่ง

ขอบคุณรูปภาพจาก : https://www.thaihealth.or.th/Content/