การศึกษาที่แท้จริง ของไทย มุ้งให้การศึกษาเป็นอย่างเดียว

การศึกษาในปัจจุบันมุ้งให้การศึกษาเป็นอย่างเดียว ไม่ได้เน้น ความรู้คู่คุณธรรม  ทำให้บุคคลจบ การศึกษาที่แท้จริง ออกมาในยุคเศรษฐกิจทุนนิยม มุ้งหาแต่วัตถุ ใช้ความรู้ในทางที่ผิดเพราะขาดคุณธรรม จริยธรรมเอาเปรียบผู้ที่มีการศึกษาด้อยกว่า เพื่อให้มาวิงดีซิงเด่นกัน จะกลายเป็นการแบ่งแย่งชนชั้นกันอย่างอัตโนมัติ

การศึกษาที่แท้จริง

การศึกษาที่แท้จริงอยู่ที่ความคิดจิตใจไม่ใช่สถานศึกษา การอยู่นสังคมเป็นการเรียนรู้ที่ดีที่สุด ใบปริญญาบัตรเป็นแค่ตัวบ่งบอกระดับการศึกษาแค่นั้น ที่สำคัญที่สุดอยู่ที่จิตใจ และทักษะในการดำรงชีวิต ที่จะต้องดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีสุขปราศจากการเบียดเบียนเพื่อนร่วมโลกของตนเอง

จะเห็นได้ว่าการทำงานของครูเป็นพลังอันที่มาของจิตรวิญญาณที่มองเห็นเด็กเป็นสื่อกลาง โดยความรู้สึกตัวของครูเป็นปัจจัยสำคัญที่สุดในการศึกษา ความรู้สึกตัวของครุสามารถมีอิทธิพลในการสอนเด็กอย่างไม่ประมาณ

การศึกษาที่แท้จริง

ขอบคุณรูปภาพจาก : https://th.livingorganicnews.com/inclusive-education-means-all-children-are-included-every-way-not-just-theory-704544