การศึกษาภาคบังคับ ใช้ในชีวิตจริงได้หรือไม่

การศึกษา คือ การเตรียมทุกอย่างเพื่อให้เด็กได้เรียนรู้ โดยเด็กไม่เคยรับรู้ว่าผ่านอะไรมาบ้าง และเกิดปัญหาอะไรบ้าง มีการแก้ปัญหาอย่างไร และอื่นๆอีกมากมาย  สิ่งที่เรียนเกี่ยวกับชีวิตจริงหรือไม่ เรียนแล้วเอาไปใช้ในชีวิตจริงอย่างไร จึงเรียกแบบนี้ว่า การศึกษาภาคบังคับ จะขัดกับธรรมชาติของผู้เรียน ทำให้ไม่มีความสุข ไม่ชอบ และมีการต่อต้าน  และนำปัญหาให้ตนเอง และปัญหาสังคม

การศึกษาภาคบังคับ

เด็กเน้นเรียนจำและเรียนจริง จะทำให้มีความสุขในการเรียน ความอยากรู้อยากเห็น ในธรรมชาติทุกคนจะเรียนในแบบที่คิดว่าตัวเองชอบ มีแรงจูงในในการเรียน ทุกคนจะเรียนรู้ได้ต้องมีครูเป็นศูนย์กลาง โดยการฟังอธิบายจากครู แต่จะให้เรียนรู้ที่ดี ต้องลงมือทำ คนเราจะมีสมาธิอยู่ได้ไม่นาน หากการศึกษาเป็นเหมือนที่กล่าวมาข้างต้น การศึกษาของเด็กจะถอยห่างออกไปจากความเป็นจริง  การศึกษาที่แท้จริง คือ การพัฒนาชีวิตนำไปสู่ คุณธรรม ปัญญา และความสุข การศึกษาให้เด็กได้ลงมือทำได้เรียนรู้จากสิ่งรอบตัวด้วยมือตนเอง  การรับข้อมูล และการลงมือปฏิบัตืจริงจริงจะมีผลต่อนักเรียนครูเป็นเพียง ผู้ชี้แนะและค้นคว้า ให้นักเรียน

จัดการเรียนการสอนในแบบบูรณาการ ไม่แยกสาระ เน้นพัฒนาให้ครบด้าน เรียนเกี่ยวกับชีวิตจริง เรียนแล้วนำประโยชน์ไปใช้ได้จริง เด็กเป็นศูนย์กลางการพัฒนา และผลการศึกษา ที่ดีจะตกที่นักเรียน จะมีปัญญา รู้ความจริง มีคุณธรรม ปราศจากสิ่งไม่ดี เป็นอิสระใน   การศึกษาภาคบังคับ การศึกษาที่ดีจะพัฒนาคนให้เจริญงอกงามสู่สังคม

ขอบคุณรูปภาพจาก : https://web.facebook.com/sharedsaradd/posts/973578153099186/?_rdc=1&_rdr และ https://aneesahkimeahblog.wordpress.com