การเรียนรู้ ที่อยู่ร่วมกับ ความแตกต่าง

เด็กทุกคนทุกคนเกิดมาบนโลกร้อยพ่อพันธ์แม่ ทุกคนมีความใฝ่ฝัน มีเป้าหมายคนและแบบ บางคนอาจถูกมองว่ามีความแตกต่าง และมีเอกลักษณ์ที่เป็นของตัวเอง ไม่ว่าจะเป็นความคิด ความชอบ ความถนัด ความสามารถใน การเรียนรู้ และศึกษาเรื่องต่าง ๆ ระบบการศึกษาที่ดีจึงควรนึกถึงความแตกต่างให้มาก บางครั้งในห้องเรียน เราอาจจะสังเกตเห็นได้ว่าไม่ใช่เด็กนักเรียนทุกคนที่มีความสนใจในเนื้อหา หรือวิชาที่ครูสอน และมีความสนใจในเนื้อหาแต่ละรายวิชาในระดับที่แตกต่างกันไป

การเรียนรู้

การจัดการเรียนรู้และการสอนที่เน้นความแตกต่าง

  1. Content เนื้อหา
  2. Process กระบวนการ
  3. Product ผลลัพธ์

ขอบคุณภาพจาก : https://www.educathai.com/