วิธี การเลี้ยงปลาดุก ให้โตยและยาว

พบว่าปัจจุบัน การเลี้ยงปลาดุก และปลาดุกขายตามท้องตลาดทั่วไปมีราคาสูง มีความนิยมของประชาชน ง่ายต่อการทำธุระกิจเพราะลงทุนไม่แพง และค่านิยมในการเลี้ยงลดน้อยลง เลี้ยงง่าย โตเร็ว และทนต่อสภาพแวดล้อม ปัจจุบันมีคนสนใจมากในการเลี้ยง เช่น ปลาดุกบิ๊กอุย ซึ่งเป็นลูกผสมระหว่างปลาดุกอุยกับปลาดุกรัสเซีย ซึ่งเลี้ยงง่ายโตเร็ว

การเลี้ยงปลาดุก

การเลี้ยงปลาดุกแบบบ้านๆ ในบ่อดินธรรมชาติเรียกได้ว่าทั้งประหยัด ง่ายต่อการเริ่มทำธุรกิจเพราะการลงทุนในบ่อดินไม่แพงเหมือนบ่อซีเมนต์ จึงทำให้การตัดสินใจทำได้ง่ายมาก

การเลี้ยงปลาดุก

สำหรับการเลี้ยงให้ตัวโตๆ ใหญ่ ยาว นั้น มีวิธีการเลียงแบบง่ายๆ  คือหลังจากปล่อยแล้ว งดอาหาร 4 วัน เพื่อเป็นการปรับสภาพของลูกปลาเล็ก ให้เข้ากับบ่อ แล้ววันที่ 5  เริ่มให้อาหาร การให้อาหารปลาดุกไม่ต้องมาก แต่ให้บ่อยๆ ลูกปลาจะค่อยๆเติบโต และเมื่อปลาอายุครบ 2 เดือน ให้หยุด 7 วัน ทำเช่นนี้จะทำให้ปลาดุกผอม และตัวจะยาวและยืดออก แล้วค่อยให้อาหารต่อ ทำให้ปลาดุกตังโต และยาว จะทำให้ปลาดุกพอเหมาะ 2 ถึง 3 ตัวต่อกิโลกรัม สามารถจำหน่ายในท้องตลาดได้ ตามความต้องการของคนซื้อ

ขอบคุณรูปภาพจาก : https://esan108.com/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B9%89%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%B8%E0%B8%81.html