ประวัติศาสตร์ คืออะไร

ประวัติศาสตร์ เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดในอดีต ซึ่งผ่านไปแล้ว บางเหตุการณ์ไม่มีหลักฐานยืนยันที่ชัดเจน ทำให้นักโบราณคดี หรือนักประวัติศาสตร์ ต้องสืบค้นคว้าหาข้อมูล ข้อเท็จจริง เราเรียกการศึกษาเรื่องเหล่านั้นว่า “วิธีการทางประวัติศาสตร์” โดยจะใช้ข้อมูลที่เป็นเอกสาร วัตถุ หรือสถานที่ เข้ามาประกอบหาความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงที่สัมพันธ์กัน ทำให้เราได้รู้เกี่ยวกับเรื่องราวในประวัติศาสตร์อย่างแท้จริง

ประวัติศาสตร์

 

วิธีการทางประวัติศาสตร์ มีกี่ขั้นตอน อะไรบ้าง?

  1. การกำหนดหัวข้อ
  2. การเก็บรวบรวมข้อมูล
  3. ประเมินคุณค่าหลักฐาน
  4. การตีความวิเคราะห์ข้อมูล
  5. การเรียบเรียงนำเสนอ

ทุกเหตุการณ์ และทุกเรื่องราวที่เกิดใน ประวัติศาสตร์ ย่อมมีความเป็นมา และมีสิ่งที่ซ่อนอยู่ในแต่ละยุคแต่ละสมัยย่อมแตกต่างกัน ทำให้การเขียนประวัติศาสตร์แต่ละฉบับ ย่อมมีจุดประสงค์ที่แตกต่างกัน ประโยชน์ของวิธีการทางประวัติศาสตร์ จึงเป็นสิ่งสำคัญในการศึกษาความจริงที่เคยเกิดขึ้นในอดีตมากที่สุด

ขอบคุณภาพจาก : https://www.thairath.co.th/lifestyle/