ยาตีกัน อันตราย

ด้วยปัจจุบันมียารักษาโรคเพิ่มขึ้นมาหลายชนิดมาก ทำให้แพทย์ต้องจ่ายยาตามความเหมาะสมของแต่ละคน เพราะไม่อย่างนั้นเมื่อใช้ยาหลายชนิดร่วมกัน ก็อาจส่งผลกระทบต่อกัน หรือ ยาตีกัน  ยาบางชนิดให้คุณ ยาบางชนิดให้โทษ โดยด้านบวกหรือคุณ ก็จะช่วยเพิ่มคุณประโยชน์ของยา หรือเมื่อเกิดยาตีกันอาจจะทำให้ได้ผลการรักษาดีขึ้นก็เป็นได้

ยาตีกัน

สาเหตุของยาตีกัน

เนื่องจากนี้ผู้ป่วยบางคนไปรับการรักษาจากสถานพยาบาลหลายแห่ง โดยไม่ได้แจ้งให้พยาบาล ผู้ดูแล หรือแพทย์ทราบ จึงมีโอกาสที่อาจจะได้รับยาซ้ำกัน หลาย ๆ ชนิด หรือซื้อยากินเอง โดยไม่ได้แจ้งให้แพทย์ หรือเภสัชกรทราบว่าตัวเองกินยาชนิดอื่น ๆ อยู่ ก็อาจจะนำมาซึ่งปัญหายาตีกันได้

ยกตัวอย่างเช่น

  • สุรา + พารา = การรวมพลังกันทำลายตับ
  • นม + ยาเคลือบกระเพาะ = ทั้งคู่จะรุมเคลือบกระเพาะสุดท้ายไม่ได้สารอาหาร
  • น้ำผลไม้ + ยาลดกรด = ยาจะรุมต้านกรดจากผลไม้แทนต้านกรดในกระเพาะ

ขอบคุณภาพจาก : https://pharmacy.mahidol.ac.th/