เด็กไทยยุคใหม่ ยุค 4.0

ต้องบอกก่อนเลยว่าเด็กไทยสมัยใหม่ ยุค 4.0 รุ่นหลัง ๆ มานี้ เกิดและโตมาในสังคมที่เต็มไปด้วยการแข่งขันที่สูงมาก ไม่ว่าจะเป็น การศึกษา หรือความฝัน อนาคตต่าง ๆ พ่อแม่หรือผู้ปกครองของเด็ก ๆ ยุคใหม่เลยต้องเป็นห่วงและให้ความสำคัญในเรื่องของการเตรียมพร้อมในการศึกษาเป็นอย่างมาก อยากให้ลูกได้เรียนที่ดี ๆ หรือผลักดันให้เก่ง ๆ เรามาดูกันดีกว่าว่าความสามารถที่จะทำให้เด็กเก่งได้มีอะไรบ้าง

ยุค4.0

เด็กไทยยุคใหม่ต้องมีความสามารถพวกนี้ !

• 85% ให้ความสำคัญกับทักษะพิเศษด้านภาษา โดยอยากให้พูดได้ 2 ภาษาขึ้นไป

• 56% ให้ความสำคัญกับทักษะพิเศษด้านกีฬา เพื่อสร้างปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นทางสังคม

• 45% ให้ความสำคัญกับทักษะพิเศษด้านการแสดง เพื่อให้ลูกกล้าแสดงออก กล้าคิด กล้าพูด กล้าทำ

• 42% ให้ความสำคัญกับทักษะพิเศษด้านดนตรี เพื่อสร้างทักษะทางอารมณ์ สามารถควบคุมอารมณ์ได้ดี

• 23% ให้ความสำคัญกับทักษะพิเศษด้านคอมพิวเตอร์ เพื่อพัฒนาการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ

ซึ่งผลวิจัยนี้มาจาก  Amarin Baby & Kids จะเห็นได้ว่า พ่อแม่หรือผู้ปกครองส่วนใหญ่ให้ความสำคัญกับเรื่องภาษามากที่สุด แต่จากผลวิจัยแล้วก็ไม่สามารถบอกได้ว่าทักษะไหนเหมาะกับเด็กยุคไทยสมัยใหม่ ยุค 4.0 มากที่สุด เพราะโลกได้เปลี่ยนแปลงไปทุกวัน

ขอบคุณภาพจาก : https://www.smartsme.co.th/