มะเร็ง เกิดจากความผิดปกติของเซลล์ในอวัยวะต่างๆ ของร่างกายเจริญเติบโตที่ผิดปกติเกิดเป็นก้อนเนื้อที่มีการลุกลามไปยังอวัยวะข้างเคียง กระจายไปยังส่วนอื่นๆ ของร่างกายได้ ผ่านทางระบบเลือด หรือระบบทางเดินน้ำเหลือง และร่างกายควบคุมไม่ได้ เซลล์เหล่านี้จึงเจริญลุกลามและแพร่กระจายทั่วร่างกาย ผู้ที่ป่วยเป็นโรคดังกล่าว มักสิ้นหวังในการรักษา จนมาถึงปัจจุบัน มีการคิดริเริ่มผลิต วัคซีนมะเร็งเฉพาะบุคคล ส่วนจะเป็นอย่างไรนั้น มาทำความรู้จักกันเลย

วัคซีนมะเร็งเฉพาะบุคคล01

วัคซีนมะเร็งเฉพาะบุคคล

วัคซีนมะเร็งเฉพาะบุคคล คือวัคซีนที่มีลักษณะใช้เฉพาะบุคคล ต่างจาก การรักษาโรคมะเร็งโดยการฉายรังสี การใช้ยาเคมีบำบัด เป็นการรักษาแบบเหมารวม ไม่จำเพาะกับบุคคล เพราะแต่ละคนจึงตอบสนองกับยาหรือรังสีแตกต่างกันไป วิธีผลิตวัคซีนมะเร็งเฉพาะบุคคล เป็นอย่างไร มาดูกันเลย

  • เริ่มจากนำเซลล์ปกติและเซลล์มะเร็งของผู้ป่วยออกมาอ่านรหัสดีเอ็นเอ
  • จัดลำดับความสำคัญของส่วนที่เปลี่ยนแปลงไป
  • ฉีดวัคซีนดังกล่าวเข้าไปในร่างกายผู้ป่วยกระตุ้นให้ระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายให้จดจำเซลล์มะเร็งได้
  • เริ่มการค้นหาและทำลายเซลล์มะเร็งอย่างจำเพาะ

วัคซีนมะเร็งเฉพาะบุคคล02

ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการศึกษาและพัฒนาวัคซีนให้มีประสิทธิภาพสูง เพื่อจะนำไปทดลองใช้กับผู้ป่วย หากได้ผลดีจะเป็นความก้าวหน้าครั้งใหญ่ในการรักษาโรคมะเร็งที่ไม่จำเป็นต้องตายเสมอไป ถือว่าเทคโนโลยีในปัจจุบัน ก้าวล้ำไปอย่างมาก เป็นอีกหนึ่งความหวังให้กับผู้ป่วยโรคมะเร็ง ที่จะสามารถใช้ชีวิตโดยปกติสุขเหมือนคนทั่วไปได้

วัคซีนมะเร็งเฉพาะบุคคล03

ขอขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์  https://canceriec.md.chula.ac.th/