สมุนไพรไล่ยุง มีหลายชนิด

ยุงเป็นพาหนะให้เกิดโรค ยุงลายเป็นพาหะนำโรคไข้เลือดออก ยุงก้นปล่องเป็นพาหะนำไข้มาลาเรีย ยุงลำคาญนำโรคไข้สมองอักเสบ ยุงลายเสือและยุงอีกหลายชนิดเป็นพาหะโรคเท้าช้าง เป็นปัญหสของประเทศไทยในเขตร้อน ประเทศไทยมีสภาพอากาศที่เหมาะแก่การเพาะพันธุ์ยุง จึงต้องมีการควบคุมแหล่งกำเนิด และทำลายยุงลาย เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของโรค การป้องกันไม่ให้ยุงกัดเป็นวิธีหนึ่ง ที่นิยมใช้สารเคมีกัน ซึ่งเป็นสารอันตรายต่อมนุษย์และทำลายสิ่งแวดล้อม เราจึงมี สมุนไพรไล่ยุง มาแนะนำ

สมุนไพรไล่ยุง

ในขณะเดียวกันพืชสมุนไพรหลายชนิดที่คุณสมบัติในการป้องกันกำจัดแมลงได้ ปัจจุบันมีการศึกษาและใช้สารธรรมชาติในการป้องกันยุง ได้แก่สารสกัดจากธรรมชาติสุนไพรที่มีกลิ่นของน้ำมันหอมละเหย มีข้อดีกว่าสารเคมีสังเคราะห์ที่ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ถ้าใช้เป็นเวลานาน และไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม เป็นสารธรรมชาติจึงปลอดภัยสูง สมุนไพรกำจัดยุงเช่น ตะไค้หอม มะกรูด ตะไค้ มะนาวฝรั่ง เป็นต้น

ขอบคุณรูปภาพจาก : https://pharmacy.mahidol.ac.th/th/knowledge/article/299/