โรคหัวใจ หัวใจเต้นผิดจังหวะ

หัวใจเต้นผิดจังหวะ คือ การกำเนิดไฟฟ้าหัวใจ หรือมีการนำสัญญาณไฟฟ้าในห้องหัวใจผิดปกติ ส่งผลให้เกิดภาวะหัวใจเต้นเร็ว เต้นช้าไม่สม่ำเสมอกัน สาเหตุมีหลายอย่าง เช่น ผู้ป่วยที่เป็นโรคหัวใจอยู่แล้ว เลือดที่ไปเลี้ยงหัวใจไม่เพียงพอ เกิดจากกล้ามเนื้อหัวใจ สมารถทำให้หัวใจเต้นผิดจังหวะ ถึงแม้ผู้ป่วยที่ไม่เป็นโรคหัวใจอยู่เดิม หัวใจเต้นผิดจังหวะ อาจเกิดขึ้นได้ อาจจะเป็นได้ทุกเพศทุกวัย ก็ได้เช่นกัน เกิดจากวงจรไฟฟ้าผิกปกติที่หัวใจ ดดยไม่มีใครรู้มาก่อน ทำให้หัวใจเต้นเร็ว และอาจเป็นอันตรายได้

หัวใจเต้นผิดจังหวะ

อาการของโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะ

1. ใจสั่น ใจเต้นแรง ใจเต้นเร็ว

2. เหนื่อยง่าย หายใจหอบ อ่อนเพลีย เหงื่อออกมาก

3. เจ็บหน้าอก

4. หน้ามืด ตาลาย วูบ เป็นลมหมดสติ

5. หัวใจหยุดเต้นหรือตรวจพบโดยบังเอิญ

6.ไม่มีอาการหรือตรวจพบโดยบังเอิญ

หัวใจเต้นผิดจังหวะ

การรักษาภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ

การรักษาหัวใจเต้นผิดจังหวะสามารถทำได้หลายวิธี ขึ้นกับชนิดของโรค ความรุนแรง สาเหตุการเกิด ปัจจัยกระตุ้น อาชีพและการใช้ชีวิตของผู้ป่วย โดยแบ่งได้เช่น

  1. การรักษาหัวใจเต้นเร็ว รักษาด้วยยา ลดปัจจัยกระตุ้นการกำเริบของโรค จี้ไฟฟ้าหัวใจ ใส่เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติ
  2. การรักษาหัวใจเต้นช้า  รักษาด้วย หยุดหรือลดปัจจัยที่กระตุ้นการเกิดโรค ใส่เครื่องกระตุ้นหัวใจ
  3. การรักษาหัวใจเต้นไม่สม่ำเสมอ   รักษาด้วยยา จี้ไฟฟ้าหัวใจ

หัวใจเต้นผิดจังหวะ

ขอบคุณรูปภาพจาก : https://www.paolohospital.com/th-TH/center/Article/Details/