เทคโนโลยีโลกเสมือน ในปีหน้าเราจะได้เห็นเทคโนโลยีเหล่านี้ร่วมกับแนวโน้มอื่นๆ ที่จะช่วยในการจัดการกับความท้าทายที่เกิดจากสถานการณ์โลกปัจจุบัน ส่วนใหญ่จะเกี่ยวข้องกับการช่วยให้เราหลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่อาจเป็นอันตรายหรือมีความเสี่ยงต่อการแพร่เชื้อไวรัส ตัวอย่างเช่น การตรวจทางการแพทย์และการวินิจฉัยจะสามารถทำได้จากระยะไกลมากขึ้น รวมถึงครอบคลุมถึงเทคโนโลยีที่ใช้แว่นตาหรือชุดหูฟังเพื่อฉายภาพที่สร้างด้วยคอมพิวเตอร์โดยตรงในขอบเขตการมองเห็นของผู้ใช้

เทคโนโลยีโลกเสมือน01

เทคโนโลยีโลกเสมือน (VR/AR/MR)

เทคโนโลยีโลกเสมือน

  • Augmented reality หรือ ARการรวมสภาพแวดล้อมจริง กับ วัตถุเสมือน เข้าด้วยกันในเวลาเดียวกัน โดยวัตถุเสมือนที่ว่านั้น อาจจะเป็นภาพ วิดิโอ เสียง  ข้อมูลต่างๆ โดยผ่านเครื่องประมวลผลเช่น แท็บเล็ต มือถือ คอมพิวเตอร์เป็นต้น
  • Virtual reality หรือ VR เป็นการจำลองสภาพแวดล้อมจริงเข้าไปให้เสมือนจริง โดยผ่านการรับรู้จากการมองเห็น เสียง สัมผัส แม้กระทั้งกลิ่น โดยจะตัดขาดเราออกจากสภาพแวดล้อมปัจจุบันเพื่อเข้าไปสู่ภาพที่จำลองขึ้นมา
  • Mixed Reality หรือ MR  MR เป็นการนำเอาโลกแห่งความเป็นจริงและองค์ประกอบดิจิตอลมารวมกัน Mixed Reality นั้น เราจะได้โต้ตอบกับสิ่งของและสภาพแวดล้อมทั้งในโลกแห่งความเป็นจริงและเสมือนโดยใช้เทคโนโลยีการสัมผัสและสร้างภาพยุคใหม่

เทคโนโลยีเกมส์

 เทคโนโลยีตอบสนองความต้องการ ตอบโจทย์ชีวิต

เทคโนโลยีกลุ่มนี้ สามารถตอบสนองการใช้งานได้หลากหลายจุดประสงค์ไม่ว่าเป็นด้านความบันเทิง การแพทย์ รวมถึงอุตสาหกรรมการผลิต ซึ่งการใช้งานเทคโนโลยีเสมือนจริง สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในการปฏิบัติงานได้อย่างเห็นผลชัดเจน

VR4

ขอขอบคุณข้อมูลจาก http://www.techno.lru.ac.th/