เรียนพิเศษ มีข้อดีอย่างไร

1.การ เรียนพิเศษ ช่วยทำให้เกิดความมั่นใจในการเรียนเพราะผู้สอนหรือติวเตอร์มีเทคนิคต่างๆที่ใช้ในการทำข้อสอบ มาให้ผู้เรียนพิเศษฝึกทำและคุ้นเคยกับโจทย์รู้แนวข้อสอบ ที่จะออก สอบ มีกลเม็ดในการสอน เพื่อให้สอบเพิ่มผลการเรียนและศึกษาต่อได้

2.เกิดประสบการณ์ในการเรียนรู้แบบบูรณาการและใช้เทคนิดต่างๆ สิ่งใหนควรจำไม่ควรจำ

3.ทบทวนวิชาที่เรียนมาทบทวนบทเก่าๆ ที่ผ่านมา และได้เรียนใหม่ๆล่วงหน้าก่อนที่จะเรียนในโรงเรียนและเตรียมความพร้อมในการออกสอบ

เรียนพิเศษ

4.ให้คะแนนสอบที่ดีขึ้นได้ทบทวนความรู้เก่าและได้รับความรู้ใหม่เพื่อนำไปทำข้อสอบเพิ่มคะแนนในโรงเรียนและสอบระดับชาติ

5.ผู้สอนจะเป็นกันเองกับนักเรียนมากกว่าครูที่สอนในโรงเรียนทำให้ผู้เรียนกล้าแสดงออกกล้าคุยและซักถาม ปัญหาในการเรียนตลอด

6.ติวเตอร์ผู้สอน จะเป็นรุ่นพี่ที่เคยผ่านสนามสอบต่างๆมาแล้วและมีความพร้อมที่จะถ่ายทอดความรู้สู่รุ่นน้องและพร้อมถ่ายทอดความรู้ให้ตลอด

7.บรรยากาศในการ เรียนพิเศษ จะแตกต่างจากการเรียนในโรงเรียนเพราะผู้สอนมีแนวคิด และมีเรื่องเล่าเสมอไม่ให้ผู้เรียนเครียด

8.ช่วยกระตุ้นในการสอบ

ขอบคุณรูปภาพจาก : http://www.unigang.com/Article/40103