ใบขับขี่หมดอายุ ทำยังไง ?

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ทำให้ประชาชนอย่างเรา ๆ ที่ต้องใช้รถใช้ถนนอยู่เป็นประจำเกิดข้อสงสัยอยู่บ่อย ๆ ว่าถ้าเกิดว่า ใบขับขี่หมดอายุ จะไปทำการต่อใบขับขี่ได้ที่ไหน แล้วจะสามารถใช้ได้ถึงเมื่อไหร่ วันนี้ทางกรมการขนส่งทางบก ได้ประสานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ให้ผ่อนผันการใช้กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง กับผู้ได้รับใบอนุญาตขับรถและใบอนุญาตเป็นผู้ประจำรถที่สิ้นอายุแล้วเพิ่มเติมจากเดิม ดังต่อไปนี้

ใบขับขี่หมดอายุ

ใบอนุญาตขับขี่หมดอายุ ใช้ได้ถึงเมื่อไหร่?

 • ใบอนุญาตขับรถและใบอนุญาตเป็นผู้ประจำรถที่สิ้นอายุแล้ว สามารถใช้แสดงต่อเจ้าหน้าที่ได้จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564
 • ผู้ที่ใบอนุญาตขับรถและใบอนุญาตเป็นผู้ประจำรถสิ้นอายุเกิน 1 ปีขึ้นไป ในระหว่างวันที่ 10 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 กรมการขนส่งทางบกมีมาตรการเยียวยารองรับ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน
 • ผู้ที่ใบอนุญาตขับรถ ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ สิ้นอายุเกิน 1 ปี ได้รับการยกเว้นการทดสอบข้อเขียน กรณีสิ้นอายุเกิน 3 ปี ได้รับการยกเว้นการทดสอบขับรถ
 • ใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก สิ้นอายุเกิน 3 ปี ได้รับการยกเว้นการทดสอบขับรถ

ขั้นตอนการอบรมต่อใบขับขี่ออนไลน์

 1. เข้าไปที่เว็บไซต์ www.dlt-elearning.com กรมการขนส่งทางบก
  ระบบการอบรมต่ออายุ
 2. จากนั้นเลือกหัวข้อ ลงทะเบียนของกรมการขนส่งทางบก
 3. ระบุข้อมูลทุกอย่าง ให้ถูกต้องเรียบร้อย ครบถ้วน
 4. เลือกการอบรม ตามใบอนุญาตขับรถที่ต้องการต่ออายุ
 5. ระบบจะแสดงผลการผ่านการอบรม ให้บันทึกหน้าจอเก็บไว้เป็นหลักฐาน
 6. สามารถนำผลการอบรมออนไลน์ไปเป็นหลักฐานเพื่อต่ออายุใบอนุญาตขับรถได้เลย

ขอบคุณภาพจาก : https://www.pptvhd36.com/