ใบขับขี่

ใบขับขี่ หรือ ใบอนุญาตขับขี่ คือ เอกสารที่ผู้ใช้รถต้องมี ว่าผู้ถือบัตรสามารถใช้งานรถประเภทอะไรได้บ้างตามที่กฎหมายกำหนดตัวอย่างเช่น ใบขับขี่รถจักรยานยนต์ ใบขับขี่รถยนต์ รถบรรทุก เป็นต้น โดยจะมีรายละเอียดระบไว้ว่าเป็นใบขับขี่ประเภทใด ชั่วคราวมีอายุ 2 ปี หรือมีอายุ 5 ปี แล้วแต่ประเภทไป ซึ่งผู้ขับขี่ต้องพกใบอนุญาตขับขี่ตลอดการใช้รถ ตามกฎหมาย

ใบขับขี่

ขั้นตอนการทำใบขับขี่

ขั้นตอนการทำ ใบขับขี่ มี 6 ขั้นตอนดังนี้

  1. ขั้นตอนแรกคือผู้เข้ารับการอบรมต้องจองคิวอบรม
  2. ก่อนเข้าการอบรม คือการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ได้แก่ ทดสอบตาบอดสี ทดสอบสายตาทางลึก ทดสอบสายตาทางกว้าง ทดสอบการเหยียบเบรค
  3. ขั้นตอนต่อมาคือเข้ารับการอบรม
  4. ขั้นตอนที่ 4คือ สอบข้อเขียน
  5. ขั้นตอนที่ 5 สอบภาคปฏิบัติ
  6. ขั้นตอนที่ 6 ชำระค่าธรรมเนียมใบขับขี่และถ่ายรูปติดบัตร

ต่อใบขับขี

ทำใบขับขี่

 

 

 

 

 

 

 

ต่อใบขับขี่ออนไลน์ 2021 เนื่องด้วยสถานการณ์โควิด 19 จึงมีการอบรมในระบบออนไลน์ ขั้นตอนง่ายๆ ขั้นแรก เข้าเว็บไซต์ www.dlt-elearning.com เลือกหัวข้อ ลงทะเบียนเลือกการอบรมที่ต้องการต่ออายุ เลือกหัวข้อ แบบทดสอบก่อนอบรม ตอบคำถามแบบทดสอบก่อนอบรม ดูวีดีโอการอบรมให้จบ ทำแบบทดสอบหลังอบรม บันทึกหน้าจอผลการอบรม เพื่อใช้เป็นหลักฐาน เพียงเท่านี้ก็เส็จแล้วค่า

 

ขอบคุณข้อมูลจาก https://www.youtube.com/watch?v=buM1VY8HjyA