Apple Pencil ได้สร้างมาตรฐานให้กับวิธีการวาด การจดโน้ต และการทำเครื่องหมายบนเอกสารว่าควรจะให้ความรู้สึกดีๆ แบบไหน นั่นก็คือ ใช้งานง่าย แม่นยำ และมหัศจรรย์ แน่นอนว่าทั้งหมดมีความหน่วงในระดับที่คุณแทบไม่รู้สึก ความแม่นยำที่ลึกไปถึงระดับพิกเซล ความไวต่อแรงกดและการเอียง รวมถึงรองรับการวางมือบนหน้าจอ

Apple Pencil 

Apple Pencil

Apple Pencil รุ่นที่ 1

  • จับคู่และชาร์จผ่านหัวต่อ Lightning
  • ความแม่นยำที่ลึกไปถึงระดับพิกเซล
  • ไวต่อแรงกดและการเอียง
  • ราคาประมาณ 3400 บาท

Apple Pencil รุ่น1

Apple Pencil รุ่นที่ 2

  • จับคู่และชาร์จแบบไร้สายยึดติดกันด้วยแม่เหล็กแตะสองครั้งเพื่อเปลี่ยนเครื่องมือ
  • ความแม่นยำที่ลึกไปถึงระดับพิกเซล
  • ไวต่อแรงกดและการเอียง
  • ความหน่วงในระดับที่แทบจะไม่รู้สึกสลักข้อความฟรี
  • ราคาประมาณ 4490 บาท

Apple Pencil รุ่น2

ดังนั้นหากใครตัดสินใจจะซื้อเจ้าตัวนี้ควรศึกษาให้ครอบคลุม รอบคอบ และเหมาะสมต่อการใช้งาน เพื่อประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ใช้

ขอขอบคุณ https://www.apple.com/th