Author: Sasivimoninthanon@gmail.com

ประเภทของ เครื่องฟอกอากาศ

เครื่องฟอกอากาศ มี 4 ประเภท ปัจจุบัน เครื่องฟอกอากาศ เป็นอีกหนึ่งเครื่องใช้ไฟฟ้า ที่มีความสำคัญ ทุกครัวเรือนโดยเฉพาะผู้คนที่อาศัยในเมืองหลวง ต่างไ ควรจะมีติด บ้านและห้องไว้ ไม่แพ้กับเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นๆ เช่น แอร์ ไมโคเวฟ ตู้เย็น...

Read More

สมาร์ทโฟน เทคโนโลยีที่สร้างความใกล้ชิดให้กับผู้คน

สมาร์ทโฟน เป็นเทคโนโลยีการที่สร้างความใกล้ชืดให้ผู้คน นับตั้งแต่มีการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่ยุคดิจิทัลเต็มตัว สมาร์ทโฟน  ทำให้ชีวิตคนทั่วโลกเปลี่ยนไป...

Read More

หมวดหมู่

พันธมิตร