วัคซีนชนิด mRNA คืออะไร

เนื่องจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในปัจจุบันนั้นอยู่ในสภาวะที่ไม่สามารถควบคุมได้ 100% จึงมีการหยิบยกวัคซีนชนิด mRNA มาพูดถึงกัน วัคซีนชนิดสารพันธุกรรม ได้แก่ วัคซีนดีเอ็นเอ (DNA) หรือเอ็มอาร์เอ็นเอ (mRNA) สามารถกระตุ้นภูมิคุ้มกันได้เพิ่มขึ้นอย่างมาก โดยขณะนี้มี 2 ชนิด ได้แก่ วัคซีนของไฟเซอร์และโมเดอร์นา เมื่อเกิดโควิดกลายพันธุ์ที่มีประสิทธิภาพในการแพร่กระจายสูงขึ้น โดยเฉพาะสายพันธุ์เดลต้า (อินเดีย) ทำให้หลายฝ่ายออกมาเรียกร้องให้รัฐบาลไทยนำเข้าวัคซีนชนิดนี้เข้ามา เนื่องจากวัคซีนที่ใช้อยู่ไม่สามารถป้องกันการติดเชื้อได้อย่างเต็มที่

mRNA

ข้อดีของวัคซีนชนิดmRNAคือ ?

  • สามารถผลิตวัคซีนได้ง่าย รวดเร็ว
  • สามารถปรับปรุงวัคซีนเพื่อรองรับสายพันธุ์หากมีการกลายพันธุ์ได้ง่าย
  • แม้จะเกิดการแพ้ แต่ก็ได้มีการนำไปใช้แล้วกว่า 100 ล้านโดส ทำให้มีความมั่นใจถึงความปลอดภัยได้ระดับหนึ่ง

ข้อจำกัดของวัคซีนชนิดmRNAคือ?

  • ควรเก็บรักษาวัคซีนไว้ในที่ที่อุณหภูมิต่ำมาก เพราะว่าวัคซีน mRNA ถูกทำลายได้ง่าย
  • ต้องอาศัยนาโนพาร์ติเคิล ซึ่งเป็นสารที่นำมาห่อหุ้มป้องกัน และเป็นตัวนำพา mRNA สารนี้อาจเกิดการแพ้รุนแรงได้

ขอบคุณภาพจาก : https://www.prachachat.net/