หน้ากากป้องกันฝุ่น PM2.5

ฝุ่น PM2.5 มีคามรุนแรงในทุกพื้นที่ ทั่วประเทศ ควรป้องกันตัวเองให้ดีที่สุด ด้วย การใส่หน้ากากอนามัยที่สามารถป้องกันฝุ่นละอองขนาดเล็กได้  ในปัจจุบันหน้ากากป้องกันฝุ่น PM2.5 มีวางขายในตลาดหลากหลาย มีทั้งหน้ากากทั่วไป หน้ากากป้องกัน PM2.5 และ หน้ากาก N95 หน้ากากแต่ละประเภทมีความแตกต่างกัน คือประสิทธิภาพในการกรองอนุภาคของฝุ่น ฝุ่นหรืออากาศไม่ผ่านการกรองมากน้อยต่างกันอย่างไร

PM2.5

1.หน้ากากอนามัย N95 เป็นหน้ากากที่มีประสิทธิภาพในการกรองฝุ่น PM2.5 มีผลทำให้ผู้สวมใส่รู้สึกอึดอัด หายใจลำบากหากต้องใส่ต่อเนื่องเป็นเวลานานหน้ากากอนามัย N95 มี 2 แบบหลักๆ คือ

ชนิดมีวาล์วเปิด-ปิด กับชนิดที่ไม่มี หน้ากากรุ่นที่มีวาล์วจะมีส่วนช่วยในเรื่องของการระบายอากาศ ความร้อน และความชื้นภายในหน้ากาก เพิ่มความสบายในการสวมใส่และทำให้หายใจสะดวกยิ่งขึ้น แต่ประสิทธิภาพในการกรองฝุ่นยังคงดีเช่นเดิม โดยลักษณะการทำงานของวาล์วปิด-เปิด คือเมื่อหายใจออกวาล์วจะเปิด และเมื่อเราหายใจเข้าวาลว์จะปิด

PM2.5

2.หน้ากากอนามัยชนิดป้องกันฝุ่น PM2.5 คล้ายหน้ากากอนามัยทั่วไป แต่มีการบรรจุ แผ่นกรองหลายชั้น

หน้ากากชนิดป้องกันฝุ่น PM2.5 มีการผลิตออกมาหลากหลายรุ่น หลายแบบเช่นเดียวกันเช่น แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้าทั่วไป หรือแบบ 3 มิติ ที่มีความกระชับ แนบสนิทตามรูปใบหน้า

ขอบคุณรูปภาพจาก : https://www.nstda.or.th/home/news_post/20200128-pm2-5/